برچسب: مدیر محصول

نگاهی به اینستاگرام به عنوان مدیر محصول

بعنوان یک مدیر محصول از محصولی همچون اینستاگرام لذت برده و به آن افتخار می کنک چراکه یک تغییر دهنده بازی بوده است و توانسته است تاثیرات بسیار زیادی بر روی زندگی میلیون ها انسان بگذارد و این نهایت چیزی است که یک مدیر محصول در محصولات خود به دنبال آن می باشد.

مدیرمحصول فینتک

مدیر محصول شدن در یک استارتاپ فینتک

در این نوشته درباره اینکه مدیر محصول شدن در حوزه فینتک آن هم برای اولین بار چه فرایندی برای من داشت نوشته ام.

مدیریت محصول سمی

شغل سمی مدیریت محصول خود را ترک کنید!

فضای کاری شما می تواند سمی باشد حتی بدون اینکه کوچکترین اثر یا نشانه ای در ان وجود داشته باشد. رفتارهای سمی بسیار خطرناک تر و آسیب زننده تر از دودهای سمی یا نوشیدنی های سمی می باشند. شناخت فضای کاری سمی کار سخت و پیچیده ای نمی باشد. شما تنها باید چند سوال درباره خودتان همکارانتان و تیم مدیریتی از خود بپرسید.