برچسب: محصول اینستاگرام

نگاهی به اینستاگرام به عنوان مدیر محصول

بعنوان یک مدیر محصول از محصولی همچون اینستاگرام لذت برده و به آن افتخار می کنک چراکه یک تغییر دهنده بازی بوده است و توانسته است تاثیرات بسیار زیادی بر روی زندگی میلیون ها انسان بگذارد و این نهایت چیزی است که یک مدیر محصول در محصولات خود به دنبال آن می باشد.