برچسب: فضای کاری سمی

مدیریت محصول سمی

شغل سمی مدیریت محصول خود را ترک کنید!

فضای کاری شما می تواند سمی باشد حتی بدون اینکه کوچکترین اثر یا نشانه ای در ان وجود داشته باشد. رفتارهای سمی بسیار خطرناک تر و آسیب زننده تر از دودهای سمی یا نوشیدنی های سمی می باشند. شناخت فضای کاری سمی کار سخت و پیچیده ای نمی باشد. شما تنها باید چند سوال درباره خودتان همکارانتان و تیم مدیریتی از خود بپرسید.