مطالعه روزمره

کتاب هایی که این روزا دارم مطالعه می کنم، ساعت 10 تا 12 شب


کتاب تلنگری به ذهن اثر راجر فون اک

 

کتاب تلنگری به ذهن


کتاب Made to Stick اثر Chip Heath و Dan Heath

مطالعات سید محمدامین ساجدی


کتاب Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist

اثر Jason Mendelson

کتاب معاملات خطرپذیر