۵- راه اندازی محیط توسعه هادوپ

5 راه اندازی محیط توسعه هادوپ

5.1 شناخت اجزا و قسمت ها

5.2 میزبانی هادوپ بصورت محلی با نسخه توسعه دهنده توزیع Cloudera

5.3 راه اندازی ماشین مجازی نسخه توسعه دهنده توزیع cloudera بر روی نرم افزار مجازی ساز

5.4 اضافه کردن کتابخانه های هادوپ به محیط توسعه خود

5.5 انتخاب زبان برنامه نویسی و محیط توسعه

5.6 کار با ماشین مجازی Cloudera و IDE موجود

 


دیگر سرفصل های دوره آموزشی هادوپ

1 مقدمه
2 چرا از پایگاه داده های رابطه ای دور شویم؟
3 هادوپ چیست؟
4 درک اجزای اساسی هادوپ
5 راه اندازی محیط توسعه هادوپ
6 درک MapReduce
7 پیکربندی MapReduce
8 درک MapReduce 2.0 YARN
9 درک Hive
10 درک Pig
11 شناخت روند کار و متصل کننده ها
12 دیگر کتابخانه های هادوپ
13 شناخت Spark
14 بصری سازی خروجی هادوپ به همراه ابزارها
15 نتیجه گیری