کتاب الکترونیکی Spark

Print Friendly, PDF & Email

آپاچی اسپارک

تعداد صفحات: 33

فهرست مطالب

1- اسپارک – مقدمه 
آپاچی اسپارک 
ظهور آپاچی اسپارک 
ویژگی های آپاچی اسپارک 
اسپارک برپایه هادوپ 
اجزای اسپارک 
هسته اصلی آپاچی اسپارک 


2- Spark – RDD 
به اشتراک گذاری داده ها در MapReduce کند است 
عملیات های چرخشی در MapReduce 
عملیات های تعاملی در MapReduce
به اشتراک گذاری داده ها با استفاده از RDD در اسپارک
عملیات های چرخشی در Spark RDD 
عملیات های تعاملی در Spark RDD 


3- راه اندازی اسپارک 
راه اندازی اسپارک 


4- برنامه نویسی هسته اسپارک 
شل اسپارک 
تبدیل های RDD
اعمال 
برنامه نویسی با RDD 


5-استقرار اسپارک بر روی سرورها 


6- برنامه نویسی پیشرفته اسپارک 
متغیرهای broadcast 
انباشت گرها 
عملیات های عددی RDD 

خرید
درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.