کتاب الکترونیکی MapReduce

Print Friendly, PDF & Email

تعداد صفحات: 50

1- مقدمه
بزرگ داده چیست؟
چرا MapReduce ؟
MapReduce چگونه کار می کند؟
مثال MapReduce


2- الگوریتم
مرتب سازی
جستجو 
شاخص گذاری 
TF-IDF 


3- API 
اینترفیس JobContext 
کلاس Job 
سازنده ها 
توابع 
کلاس Mapper 
کلاس Reducer 


4- پیاده سازی در هادوپ 
الگوریتم MapReduce 
ورودی ها و خروجی ها ( از منظر جاوا) 
پیاده سازی MapReduce 
نمونه برنامه 
کامپایل کردن و اجرای برنامه Process Units 


5- تقسیم کننده 
تقسیم کننده 
پیاده سازی تقسیم کننده MapReduce 
وظایف Map 
وظیفه تقسیم کننده 
وظایف Reducer 
برنامه نمونه 
کامپایل و اجرا 


6- Combiner ها 
Combiner 
Combiner چگونه کار می کند؟ 
پیاده سازی Combiner در MapReduce 
خواننده رکورد 
فاز Map 
فاز Combiner 
فاز Reducer 
نویسنده رکورد 
نمونه برنامه 
کامپایل و اجرا 


7- مدیریت هادوپ 
نظارت بر HDFS 
نظارت بر کار های MapReduce 

خرید
درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.