کتاب الکترویکی Hive

Print Friendly, PDF & Email

آپاچی هایو

 

تعداد صفحات: 65

فهرست مطالب

1- مقدمه
Hive چیست؟
ویژگی های Hive
معماری Hive
کارکرد Hive


2- نصب Hive
مرحله اول: تاییدیه نصب جاوا
مرحله دوم: تاییدیه نصب هادوپ
نصب هادوپ در حالت Pseudo Distributed
تاییدیه نصب هادوپ
مرحله سوم: دانلود Hive
مرحله چهارم: نصب Hive
مرحله پنجم: پیکربندی Hive
مرحله ششم: دانلود و نصب Apache Derby
راه اندازی محیط برای Derby
مرحله هفتم: پیکربندی Metastore آپاچی Hive


3- نوع داده در Hive
انواع ستونی
نوع عدد صحیح
انواع رشته ای
برچسب زمانی یا Timestamp
تاریخ
ده دهی
نوع union
مقادیر ثابت

ممیز شناور
نوع اعشار
مقادیر NULL
نوع پیچیده
آرایه ها
Maps
Structs


4- ایجاد پایگاه داده
عبارت Create Database


5- DROP DATABASE
عبارت Drop Database


6- CREATE TABLE
عبارت Create Table
عبارت Load Data


7- ALTER TABLE
عبارت ALTER TABLE
عبارت Rename To ….
عبارت Change
عبارت Add Columns
عبارت Replace


8- DROP TABLE
عبارت Drop Table


9- پارتیشن بندی
اضافه کردن یک پارتیشن
تغییر نام یک پارتیشن
حذف یک پارتیشن


10- عملگرهای توکار
عملگرهای رابطه ای
عملگرهای حسابی
عملگرهای منطقی
عملگرهای پیچیده


11- توابع توکار
تابع round()
تابع floor()
توابع aggregate


12- دیدها و شاخص ها
ایجاد یک دید
حذف یک دید
ایجاد یک شاخص
حذف یک شاخص


13- SELECT ….. WHERE در HIVEQL


14- SELECT ….. ORDER BY در HIVEQL


15- GROUP BY در HIVEQL


16- JOIN در HIVEQL
JOIN
LEFT OUTER JOIN
RIGHT OUTER JOIN
FULL OUTER JOIN

خرید
درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.