کتاب الکترونیکی HCatalog

Print Friendly, PDF & Email

hcatalog

تعداد صفحات: 46

فهرست مطالب

 

1- مقدمه HCatalog 
HCatalog چیست؟ 
چرا HCatalog ؟ 
ضبط آمارهای پردازشی برای فراهم آوردن به اشتراک گذاری 
ادغام هادوپ با هرچیز دیگر 
معماری HCatalog 


2- راه اندازی HCatalog 
مرحله اول: تاییدیه نصب جاوا 
مرحله دوم: تاییدیه نصب هادوپ 
نصب هادوپ در حالت Pseudo Distributed
تاییدیه نصب هادوپ 
مرحله سوم: دانلود Hive 
مرحله چهارم: نصب Hive 
راه اندازی محیط کاری برای Hive 
مرحله پنجم: پیکربندی Hive 
مرحله ششم: دانلود و نصب Apache Derby 
راه اندازی محیط برای Derby 
مرحله هفتم: پیکربندی Metastore آپاچی Hive 
مرحله هشتم: تاییدیه نصب Hive 
مرحله نهم: تاییدیه نصب HCatalog 


3- خط فرمان HCatalog 


4- Create Table در HCatalog 
عبارت Create Table 
عبارت Load Data 


5- Alter Table در HCatalog 
عبارت Change 
عبارت Add Columns 
عبارت Replace 
عبارت DROP TABLE 


6- View در HCatalog 
عبارت CREATE VIEW 
عبارت DROP VIEW 


7- عبارت SHOW TABLES در HCatalog 
عبارت SHOW TABLES 


8- عبارت SHOW PARTITIONS در HCatalog 
عبارت SHOW PARTITIONS 
پارتیشن پویا 
اضافه کردن یک پارتیشن 
تغییر نام یک پارتیشن 
حذف یک پارتیشن 


9- شاخص ها در HCatalog 
ایجاد یک شاخص
حذف یک شاخص 


10- Reader Writer در HCatalog 
HCatReader 
HCatWriter 


11- قالب های ورودی و خروجی در HCatalog 
HCatInputFormat 
HCatOutputFormat 


12- Loader و Storer در HCatalog 
HCatLoader 
HCatStorer 
اجرای Pig با HCatalog 

خرید
درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.