مجموعه ۷ کتاب الکترونیکی در زمینه بزرگ داده

۳۵ درصد تخفیف کتاب الکترونیکی
Print Friendly, PDF & Email

در این مجموعه می توانید تمامی کتاب های الکترونیکی موجود بر روی وب سایت را بصورت یکجا (با ۳۵ درصد تخفیف)  خریداری نمایید.

محتوای این مجموعه شامل کتاب های الکترونیکی با نام های زیر می باشد.

 

کتالب الکترونیکی Hadoop

کتاب الکترونیکی MapReduce

کتاب الکترونیکی Apache Hive

کتاب الکترونیکی Apache HCatalog

کتاب الکترونیکی Apache Flume

کتاب الکترونیکی Apache Spark

کتاب الکترونیکی Apache Storm

برای کسب اطلاعات درباره محتویات هرکتاب الکترونیکی می توانید بر روی آن کلیک کنید.

 

خرید
اجرا شده توسط: همیار وردپرس