دسته: دست نوشته ها

معذرت خواهی…

نمیدونم برای شما هم پیش اومده که احساسی بهتون دست بده که باید از یکی معذرت خواهی کنید. حالا شاید بخاطر این بوده باشه که کار اشتباهی از شما سر زده یا اینکه به هردلیل دیگه ای احساس شرمندگی بکنید و طلب بخشش خواستن رو نیاز بدونید.