دسته: دست نوشته ها

نگاهی به اینستاگرام به عنوان مدیر محصول

بعنوان یک مدیر محصول از محصولی همچون اینستاگرام لذت برده و به آن افتخار می کنک چراکه یک تغییر دهنده بازی بوده است و توانسته است تاثیرات بسیار زیادی بر روی زندگی میلیون ها انسان بگذارد و این نهایت چیزی است که یک مدیر محصول در محصولات خود به دنبال آن می باشد.

مدیرمحصول فینتک

مدیر محصول شدن در یک استارتاپ فینتک

در این نوشته درباره اینکه مدیر محصول شدن در حوزه فینتک آن هم برای اولین بار چه فرایندی برای من داشت نوشته ام.

نکاتی از ارزشگذاری استارتاپ ها

توی این نوشته قصد دارم درباره این موضوع که واقعا یک استارتاپ به خودی خود ارزشی نداره و همچنین اینکه چرا نمیشه وقتی یک استارتاپ رو ارزشگذاری میکنیم سهام اون رو بفروشیم بنویسیم. البته خیلی مختصر!