دسته: تعاریف علمی

وظایف مدیر محصول ۰

فعالیت های یک مدیر محصول

همانطور که در نوشته‌های قبل ذکر شد، مدیریت محصول تمامی  چرخه یک محصول را دربر می گیرد. یعنی از زمانیکه تازه فقط یک ایده خام داریم تا پس از انتشار محصول. مدل های چرخه...

استیو جابز ۱

فاندر و کوفاندر چه کسانی هستند؟

فاندر معمولا به کسی نسبت داده می شود که به تنهایی یک تجارت یا کار را راه اندازی کرده باشد. این شخص می تواند یک برنامه نویس/تاجر/ بازاریاب و … باشد که یا تمامی...

حل مسئله محمدامین ساجدی ۰

حل مساله

روانشناسی شناختی (به انگلیسی:cognitive psychology)

انسان را موجودی پردازش کننده اطلاعات و مسأله گشا تلقی می کند. این دیدگاه در پی تبیین رفتار از راه مطالعه شیوه هایی است که شخص به اطلاعات موجود توجه می کند،آنها را تفسیر می کند،و به کار می برد.


ماشین محمدامین ساجدی ۱

تعریف ماشین

از ویکی پدیا: یک ماشین ابزاریست که شامل یک یا چند بخش می باشد و  برای انجام کارهای تعیین شده انرژی مصرف می کند. تامین انرژی ماشین ها معمولا توسط نیروی مکانیکی، نیروی شیمیایی،...