دسته: ترجمه ها

سیستم فایل گوگل ۳

سیستم فایل GFS- قسمت دوم

2.3 معماری یک کلاستر GFS  شامل یک Master و چندین chunkserver می باشد که توسط چندین کاربر مورد استفاده قرار می گیرند. هرکدام از این سرورها ماشین های ساده لینوکس برای پردازش درخواست های کاربران...