دسته: بزرگ داده

سیستم فایل HDFS ۰

لایه ذخیره سازی توزیع شده(هادوپ)

استفاده از منابع ذخیره سازی بسیار بزرگ و پردازش های توزیع شده یک تغییر اساسی مورد نیاز در هنگام ورود سازمان های بزرگ به بزرگ داده می باشد. یک سیستم ذخیره سازی توزیع شده...

فروبری داده سید محمدامین ساجدی ۰

لایه فروبری در بزگ داده

این لایه حکم نگهبان جدید داده های یک سازمان را دارد. جداسازی اختلال های موجود در اطلاعات مرتبط به هم وظیفه این لایه می باشد. این لایه باید قادر به پوشش دادن حجم داده...

چالش های بزرگ داده ۰

کلیدی ترین چالش های پیش روی بزرگ داده کدامند؟

  بزرگ داده چالش های بسیاری را بر سر راه ما قرار داده است. یکی از ابتدایی ترین چالش های موجود این است که داده ها را بفهمیم و اولویت بندی مناسبی بر روی...

استخراج دیدگاه سید محمدامین ساجدی ۰

استخراج دیدگاه از داده ها

پرسش چه دیدها و استنتاج های مختلفی را می توان با تحلیل های بزرگ داده ای در صنایع مختلف بدست آورد؟ پاسخ شرکت های تجاری بینش های مهمی از تحلیل بزرگ داده ها که...

بزرگ داده و هوش تجاری ۰

تفاوت بزرگ داده با هوش تجاری

پرسش آیا میتوانیم برای پردازش های بزرگ داده ای از هوش تجاری قدیمی استفاده کنیم؟ پاسخ روش های قدیمی هوش تجاری بر اساس این نظریه عمل میکنند که باید تمام داده های تجاری در...

سیستم فایل گوگل ۴

سیستم فایل GFS- قسمت دوم

2.3 معماری یک کلاستر GFS  شامل یک Master و چندین chunkserver می باشد که توسط چندین کاربر مورد استفاده قرار می گیرند. هرکدام از این سرورها ماشین های ساده لینوکس برای پردازش درخواست های کاربران...

سیستم فایل گوگل ۰

سیستم فایل GFS- قسمت اول

خلاصه GFS برای سیستم های فایل توزیع شده بسیاربزرگ طراحی و پیاده سازی شده است. GFS تحمل خطای بالایی را ارائه می کند هرچندکه روی سخت افزارهای ارزان پیاده سازی می شود و عملکرد...