معذرت خواهی…

نمیدونم برای شما هم پیش اومده که احساسی بهتون دست بده که باید از یکی معذرت خواهی کنید. حالا شاید بخاطر این بوده باشه که کار اشتباهی از شما سر زده یا اینکه به هردلیل دیگه ای احساس شرمندگی بکنید و طلب بخشش خواستن رو نیاز بدونید.

حل مساله

روانشناسی شناختی (به انگلیسی:cognitive psychology)

انسان را موجودی پردازش کننده اطلاعات و مسأله گشا تلقی می کند. این دیدگاه در پی تبیین رفتار از راه مطالعه شیوه هایی است که شخص به اطلاعات موجود توجه می کند،آنها را تفسیر می کند،و به کار می برد.