نوشته های من هوش مصنوعی- بزرگ داده- دست نوشته ها

مشتریان کسب و کار ۲

ورکشاپ شناخت مشتری کسب و کار

موضوع ورکشاپ امروز شناخت مشکل و ویژگی های مشتریان کسب و کار هرکدوم از تیم ها بود. خلاصه نکاتی که در این ورکشاپ (اولین ورکشاپ از دوره آواکمپ) ارایه شد رو با شما به...هک رشد ۰

هک رشد چیست؟

  یک هکر رشد خود را به توصیف محصول محدود نمیکند بلکه می تواند آن را تغییر بدهد. معمولا به این قسمت از کار قابلیت ویروسی کردن می گویند. راه بهبود یک محصول گوشزد...