نوشته های من هوش مصنوعی- بزرگ داده- دست نوشته ها

وظایف مدیر محصول ۰

فعالیت های یک مدیر محصول

همانطور که در نوشته‌های قبل ذکر شد، مدیریت محصول تمامی  چرخه یک محصول را دربر می گیرد. یعنی از زمانیکه تازه فقط یک ایده خام داریم تا پس از انتشار محصول. مدل های چرخه...

مدیر محصول ۰

تعریف مدیر محصول

توی این مطلب درباره اینکه مدیریت محصول یعنی چه برای شما نوشتم. مدیر محصول نقشی معین در هر شرکت فعال در حوزه فناوری های نوین از جمله شرکت ها نرم افزاری می باشد. در...

پک فود سفارش اینترنتی غذا در اهواز ۰

پک فود استارتاپی موفق از شهری دور

اخیراً استارتاپ های زیادی در سرتاسر ایران شکل گرفته اند. فارغ از موفق بودن یا نبودن آن ها فضایی خوب در اکوسیستم غیر فعال چند سال گذشته ایران شکل گرفته است. همه این‌ها بخاطر...