نویسنده: محمدامین ساجدی

فروبری داده سید محمدامین ساجدی ۰

لایه فروبری در بزگ داده

این لایه حکم نگهبان جدید داده های یک سازمان را دارد. جداسازی اختلال های موجود در اطلاعات مرتبط به هم وظیفه این لایه می باشد. این لایه باید قادر به پوشش دادن حجم داده...

چالش های بزرگ داده ۰

کلیدی ترین چالش های پیش روی بزرگ داده کدامند؟

  بزرگ داده چالش های بسیاری را بر سر راه ما قرار داده است. یکی از ابتدایی ترین چالش های موجود این است که داده ها را بفهمیم و اولویت بندی مناسبی بر روی...

گراواتار محمدامین ساجدی ۰

گراواتار و منابع درآمدی آن

Gravatar یا Globally Recognized Avatar ، آواتار شماست که در تمام وب سایت های دنیا قابل شناسایی و ثابت است.  ابتدا سراغ تعریف سرویس گراواتار میریم. تعریفی که خود وب سایت فارسی گراواتار ارائه...

استخراج دیدگاه سید محمدامین ساجدی ۰

استخراج دیدگاه از داده ها

پرسش چه دیدها و استنتاج های مختلفی را می توان با تحلیل های بزرگ داده ای در صنایع مختلف بدست آورد؟ پاسخ شرکت های تجاری بینش های مهمی از تحلیل بزرگ داده ها که...

بزرگ داده و هوش تجاری ۰

تفاوت بزرگ داده با هوش تجاری

پرسش آیا میتوانیم برای پردازش های بزرگ داده ای از هوش تجاری قدیمی استفاده کنیم؟ پاسخ روش های قدیمی هوش تجاری بر اساس این نظریه عمل میکنند که باید تمام داده های تجاری در...

سیستم فایل گوگل ۴

سیستم فایل GFS- قسمت دوم

2.3 معماری یک کلاستر GFS  شامل یک Master و چندین chunkserver می باشد که توسط چندین کاربر مورد استفاده قرار می گیرند. هرکدام از این سرورها ماشین های ساده لینوکس برای پردازش درخواست های کاربران...