لایه فروبری در بزگ داده

فروبری داده سید محمدامین ساجدی
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Print Friendly, PDF & Email

این لایه حکم نگهبان جدید داده های یک سازمان را دارد.

جداسازی اختلال های موجود در اطلاعات مرتبط به هم وظیفه این لایه می باشد.

این لایه باید قادر به پوشش دادن حجم داده های بالا، سرعت بالا و همچنین تنوع داده باشد.

این لایه باید توانایی و ظرفیت اعتبارسنجی، تمیز کردن، انتقال، کاهش و اختلاط داده ها درون سیستم بزرگ داده ای برای پردازش های بعدی را داشته باشد.

درصورتیکه معماری تشریح شده این لایه بطور صحیح برنامه ریزی نشده باشد، چارچوب سیستم بزرگ داده ای شما شکننده و ناپایدار خواهد بود و مطمئنا در اضافه کردن ظرفیت های جدید به چارچوب سیستم تحلیل بزرگ داده خود با مشکل مواجه خواهید بود.

در شکل زیر فرایند مجموعه اتفاقاتی که در این لایه قرار است رخ دهد را مشاهده می کنید.

لایه فروبری در چارچوب سیتم های بزرگ داده ای

لایه فروبری در چارچوب سیتم های بزرگ داده ای

منبع: کتاب بزرگ داده، معماری و کاربرد

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس