آموزش مقدماتی پایگاه داده سندگرای مانگو

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Print Friendly, PDF & Email

ارزیابی:

Name

Description
$mod عملیات مد را انجام می دهد و داکیومنت هایی که مطابق با نتیجه هستند را برمیگردانند.
$regex داکیومنت هایی را انتخاب می کند که با یک عبارت منظم تطابق دارند.
$text جستجوی متنی را انجام میدهد.
$where

داکیومنت هایی را که با عبارت جاااسکریپت نوشته شده تطابق دارند را برمیگرداند.

 

آرایه ها:

Name

Description

$all

آرایه های موجود در داکیومنت ها را مطابقت با آرایه درون کوئری می دهد.

$elemMatch داکیومنت هایی را برمیگرداند که اگر با درون آرایه های خود با شرایط @elemMatch تطابق داشته باشند.
$size

داکیومنت های با سایز فیلدهای ذکر شده را برمیگرداند.

 

مثال کار با عملگرها:

$gt:

db.inventory.find( { qty: { $gt: 20 } } )

بدنبال داکیومنت هایی می گردد که فیلد qty آن  دارای مقدار بیشتر از 20 می باشد.

db.inventory.update( { “carrier.fee”: { $gt: 2 } }, { $set: { price: 9.99 } } )

کوئری بالا در مجموعه inventory فیلد price داکیومنت هایی که مقدار فیلد carrier.fee آن ها از 20 بیشتر می باشد را برمیگرداند.

db.inventory.update( { “carrier.fee”: { $gt: 2 } },

{ $set: { price: 9.99 },

{ multi: true })

اگر بخواهیم  در تمامی داکیومنت های با خاصیت بالا این عمل انجام شود از multi:true استفاده می شود.

درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه