آموزش مقدماتی پایگاه داده سندگرای مانگو

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Print Friendly, PDF & Email

CRUD در مانگو:

به نمونه کد زیر دقت کنید:

db.users.find( { age: { $gt: 18 } }, { name: 1, address: 1 } ).limit(5)

در کوئری بالا بدنبال نام و آدرس 5 کاربرهستیم که سن آنها بیشتر از 18 می باشد. در نهایت یک کرسر برای آنها بازگردانده می شود که شامل آی دی، نام و آدرس آن ها می باشد.

عملگر های مقایسه ای:

Name

Description
$gt بزرگتر از
$gte بزرگتر از یا مساوی
$in مقادیری که با مقادیر درون آرایه وارد شده تطابق دارند
$lt کوچکتر از
$lte کوچکتر از یا مساوی
$ne نا مساوی با
$nin

مقادیری که در آرایه داده شده نباشند

عملگرهای منطقی:

$and, $nor, $not, $or

عناصر:

Name

Description
$exists داکیومنت هایی را که فیلد ذکر شده را دارند را برمیگرداند
$type

داکیومنت هایی را انتخاب می کند که نوع فیلد مورد نظر را دارند

درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه