آموزش مقدماتی پایگاه داده سندگرای مانگو

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Print Friendly, PDF & Email

آرایه خالی:

عملیات زیر بصورت اشتباهی آرایه خالی در عملگر $mod ارسال می کند.

db.inventory.find( { qty: { $mod: [ ] } } )

عبارت بالا منجر به تولید خطای زیر می شود:

error: {

     “$err” : “bad query: BadValue malformed mod, not enough elements”,

     “code” : 16810

}

در نسخه های قدیمی تر خطای زیر داده می شد:

error: { “$err” : “mod can’t be 0”, “code” : 10073 }

خطای عناصر زیادی:

عملگر $mod وقتیکه بیشتر از 2 عنصر در آرایه خود داشته باشد خطا می دهد.

برای مثال، عملیات زیر قصد ارسال درخواست برای محاسبه $mod با 4 عنصر در آرایه آن عملگر می باشد.

error: {

     “$err” : “bad query: BadValue malformed mod, too many elements”,

     “code” : 16810

}


دانلود آموزش پایگاه داده سندگرای مانگو بصورت یکجا در نسخه pdf


درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه