آموزش مقدماتی پایگاه داده سندگرای مانگو

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail
Print Friendly, PDF & Email

پرس و جو:

db.records.find( { b: { $exists: false } } )

نتیجه:

{ a: 2, c: 5 }

{ a: 4 }

{ c: 6 }

پرس و جو:

db.records.find( { c: { $exists: false } } )

نتیجه:

{ a: 3, b: 2 }

{ a: 4 }

{ b: 2 }

عملگر $type:

نحو این عملگر بصورت زیر می باشد:

{ field: { $type: <BSON type> } }

انواع موجود:

برای آگاه شدن از انواع های مختلف موجود BSON و شماره آنها به جدول زیر مراجعه کنید.

Type

Number Notes
Double 1  
String 2  
Object 3  
Array 4  
Binary data 5  
Undefined 6 Deprecated.
Object id 7  
Boolean 8  
Date 9  
Null 10  
Regular Expression 11  
JavaScript 13  
Symbol 14  
JavaScript (with scope) 15  
32-bit integer 16  
Timestamp 17  
64-bit integer 18  
Min key 255 Query with -1.
Max key

127

 

مقادیر minimize  و Maximize:

MinKey و MaxKey کوچکتر از و بزرگتر از را درمیان تمامی مقادیر موجود به ترتیب بررسی می کند و بطور خاص برای موارد داخلی مورد استفاده قرار می گیرند.

برای انجام پرس و جویی مبنی بر اینکه یک فیلد دارای مقدار MinKey  می باشد باید از عملگر $type با مقدار -1 استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

db.collection.find( { field: { $type: -1 } } );

آرایه ها:

وقتی بحث بر روی آرایه ها باشد، عملگر $type تمامی عناصر داخلی را که از نوع مشخص شده می باشند را بررسی و تطابق می دهد. projection نکردن عناصر به این معناست که تمامی آرایه تطابق دارد درصورتیکه یکی از عناصر آن با نوع مشخص شده تطابق داشت.

مثال ها:

پرس و جو با نوع داده:

به مثال زیر توجه کنید:

db.inventory.find( { tags: { $type : 2 } } );

این پرس و جو داکیومنت هایی را انتخاب می کند که شامل فیلد tags بوده که این فیلد یا از نوع string است و یا آرایه ای است که حداقل یک عنصر از نوع string دارد. اگر می خواهید تنها داکیومنت هایی را انخاب کنید که در آنها فیلد tags آرایه است باید از عملگر $where استفاده کنید:

db.inventory.find( { $where : “Array.isArray(this.tags)” } );

پرس و جوهایی که از عملگر $where استفاده می کنند نیازمند اسکن تمامی مجموعه می باشند که توسط جاوااسکریپت سمت سرور انجام می پذیرد.

درباره

توی چندسال گذشته در زمینه مدیریت محصول در شرکت ها و استارتاپ های مختلف مشغول به فعالیت بودم و روز به روز به اشتیاقم به این زمینه افزوده میشه. درحال حاضر مدیر محصول دیجی پی هستم و بعنوان مشاور محصول استارتاپ های مختلف نیز فعالیت دارم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه